KÖPVILLKOR


§ 1 ALLMÄNT
Dessa villkor råder mellan oss och kunderna, KJS Cykel AB, Kungsbygget 48, 31298 Våxtorp, uteslutande gällande villkor vid kontraktavslut över vår Online-Shop www.ontracksverige.se.


§ 2 ERBJUDANDEN; LEVERANSBESTÄMMELSER; DELLEVERANS
Alla våra priser anges i svenska kronor, SEK, och inkluderar moms. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar, momsjusteringar, valutaförändringar, tryckfel, prisfel, slutförsäljningar, lagerfel, etc. En produkt som redan skickats från vårt lager påverkas inte av en eventuell höjning eller sänkning av priset som sker efter ordertillfället, till exempel i form av rea, kampanjer, rabattkoder eller förändringar i prissättningen.

Kampanjer: Våra kampanjer är tidsbegränsade. Vid användande av rabattkoder är de i regel bara giltiga för ett köp och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi ber dig kontrollera att priset blivit korrekt innan du slutför ditt köp. Vi förbehåller sig rätten att makulera order vid missbruk eller otillbörligt bruk av rabattkoder.

§ 3 BETALNING
Betalning hanteras genom Klarna Payments, som erbjuds i samarbete med Klarna AB. Klarna skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp, sedan väljer du hur du vill betala. Du kan välja på Klarna faktura, Klarna konto, att betala direkt med kort eller med banköverföring.

Klarna Payments: Genom att använda Klarna Payments godkänner du Klarna AB:s (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm), “Klarna”, villkor. För att få använda Klarna Payments måste du vara minst 15 år.

Identifiering, anpassning och riskbedömning

För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Payments samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna Payments anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifyllda adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen förifylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

Betalning, avgifter
Klarna Payments uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Payments är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Payments. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Payments.
När du slutför ett köp via Klarna Payments träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har.
Du kan läsa de fullständiga villkoren för Klarna Checkout här.

§ 4 ÅTERBETALNING
Då din retur mottagits, hanterats och godkänts av oss sker återbetalningen via Klarna. Om du valt att betala med faktura rekommenderar vi att du betalar fakturan eller kontaktar Klarna för att förlänga betaltiden, för att undvika risken för onödiga påminnelseavgifter.

§ 5 TVISTLÖSNING (EUs system för tvistlösning online)
Vi deltar inte i några tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljedomstol och är inte skyldiga att göra det.

§ 6 GARANTI

Om vi åtar oss att utfärda garanti utöver det som är lagstadgat, anger vi detta uttryckligen vid produktbeskrivningen.

§ 7  ÅNGERRÄTT

Återkallande: Du har 14 dagars ångerrätt när du köper varor. Ångerfristen är 14 dagar och börjar löpa när du tagit emot varan. För att använda din ångerrätt måste du, genom ett tydligt uttalande på ditt beslut, meddela oss på: [email protected] För att använda sig av ångerrrätten är det viktigt att skicka meddelandet innan tidsfristens utgång.

Effekter av ångerrätt: När du ångrar ett köp betalar vi tillbaka alla pengar, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som uppstår till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den standardleverans vi har), senast inom 14 dagar från den dag då meddelandet om ditt köpånger tas emot av oss. För denna återbetalning, använder vi samma betalningsmetod som du använde för det ursprungliga köpet, om du inte uttryckligen kommit överens om annat; i så fall får du betala avgifter för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har visat att du har åter varorna, beroende på vilket som kommer först. Du måste returnera varorna omgående och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då ni meddelar oss om uppsägning av köpeavtalet. Tidsfristen är uppfyllt om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på fjorton dagar. Vi kommer att stå för kostnaderna för att skicka tillbaka varan. Konsumenten ska bara hållas ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.


Ångerrätten gäller inte för följande kontrakt om inte parterna har avtalat något annat:

  • Kontraktet för varor som inte är förskrivna, där ett individuellt val eller bestämmelse från konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassad till konsumentens personliga behov.
  • Kontrakt för leveranser av förseglade varor som inte kan returneras på grund av hälsorisker eller hygien, om förseglingen brutits efter leverans.
  • Kontrakt för leverans av ljud- eller videoupptagning eller programvara i ett förseglat paket, om förseglingen brutits efter leverans.